Verslag eventingforum 30 November 2017

DELEN
mim clip sgw online

Op donderdag 30 november is het eventingforum voor de vierde keer in 2017 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder de statistieken over het eventingjaar 2017, de reglementswijzigingen voor 2018, het kampioenschapsreglement 2018 en de toewijzing van de kampioenschappen in 2018. Daarnaast is het meerjarenbeleidskader vastgesteld en zijn de eerste actie die hieruit voortkomen uitgezet.

Aantal eventingstarts wederom gestegen
In 2017 zijn er wederom meer starts geweest dan de jaren ervoor. Met name het aantal starts op de Nederlandse wedstrijden is nog nooit zo groot geweest. De uitbreiding vond plaats in vrijwel alle klassen bij zowel de paarden als de pony’s. Het aantal internationale starts is ongeveer gelijk aan afgelopen jaren. Het aantal wedstrijden breidt nog steeds uit en dit is ook nodig om alle ruiters te kunnen laten starten.

Eventingkampioenschappen
De eventingkampioenschappen zijn in 2017 goed verlopen. Met name het succes van het L-kampioenschap wordt genoemd. Uniek hierbij is dat iedere regio een team van 6 ruiters naar het kampioenschap afvaardigt en dat de teams onder leiding van de forumleden van de betreffende regio tegen elkaar strijden.

Het kampioenschapsreglement 2018 is onveranderd goedgekeurd en de kampioenschappen zijn toegewezen. De toewijzing wordt bekend gemaakt op tijdens de kalendervergadering eventing op 13 december 2017. Dan wordt ook de kalender voor 2018 goedgekeurd.

Reglementswijzigingen 2018
Het eventingforum besluit de volgende reglementswijzigingen voor 2018 in te voeren:

  • De leeftijd om in de klasse M/Z paarden te mogen starten wordt gelijk getrokken met dressuur en springen en wordt 12 jaar;
  • De MIM-clip krijgt een officiële erkenning in het reglement en wordt verplicht voor de klasse Z;
  • Het artikel voor de veterinaire keuring is herschreven: de keuring moet op een onverharde, maar vlakke en stevige bodem;
  • De nieuwe FEI-klasse “Introductory level” over een hoogte van 1.05m parcours wordt wat startgerechtigheid betreft gezien als een 1-ster voor paarden en een 2-ster voor pony’s. De resultaten worden in de M-paarden en 2-ster pony’s bijgeschreven;
  • De vermenigvuldigingsfactor in dressuur wordt net als bij de FEI afgeschaft. Voor de B zonder dressuur blijft -50 de score waarmee men de wedstrijd begint.

Overige onderwerpen:

  • Marita Heijman vervangt Michiel Mulder als forumlid voor de regio Overijssel;
  • Voor het leeftijdsgericht sportaanbod wordt in 2018 een plan gemaakt, zodat dat per april 2019 in kan gaan.
  • Wedstrijdorganisaties, TA’s en crossbouwers worden er op geattendeerd dat er in de cross niet te veel smalle hindernissen gebouwd moeten worden.
  • “All Year Round Eventing” krijgt de komende jaren veel aandacht door de introductie van de eventingderby en meer indooreventingwedstrijden.
  • In het meerjarenbeleidskader (MJBK) staan al twee bijeenkomsten gepland waarbij organisaties, officials, wedstrijdleiders, rekenkamers, ruiters en andere eventing functionarissen met elkaar in gesprek gaan. Noord-Nederland zal het spits afbijten.

Via: KNHS